Sudjelovali smo na CPSRK Workshop Days 2022

Sudjelovali smo na CPSRK Workshop Days 2022

U listopadu 2022. bili smo jedan od sudionika događaja Workshop Days 2022 u organizaciji Fakulteta organizacije i informatike (FOI) i Centra za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK FOI). Kao dio nenastavnih aktivnosti na fakultetu, održane su 22 tematske...
Skip to content