O APLIKACIJI:

DomIS  je web aplikacija za upravljanje domom za starije i nemoćne osobe. Namijenjena je optimizaciji poslovnih procesa i praćenju zdravstvene njege korisnika.

Omogućuje olakšan rad kod administrativnih poslova u domovima za starije i nemoćne osobe te u drugim ustanovama kojima je osnovna djelatnost briga o raznim kategorijama korisnika.

Više detalja na: https://www.domis.factory-x.hr/

POVEZANE OBJAVE

Skip to content